Κάλεσμα

Κυβερνοπάνκ: Η αντικουλτούρα της δεκαετίας του ’90;

Περίληψη

Το κείμενο αυτό, του αμερικάνου Hacker που υπογράφει με το ψευδώνυμο Seeker 1, δημοσιεύτηκε στη γαλλική επιθεώρηση Alice το φθινόπωρο του 1998 σε αφιέρωμα για τα "δίκτυα και την επικοινωνία". Η επιθεώρηση Alice δημιουργήθηκε το 1998 από μια ομάδα γύρω από τον Νέγκρι και το περιοδικό "Futur Anterieure" στο Παρίσι και εξέδωσε 3 τεύχη (1998-2000) με θεματικές γύρω από τα δίκτυα, το μεταφορντισμό, την επικοινωνία, την υποκειμενικότητα, τα κινήματα, κ.ά., η επιθεώρηση Alice θα σηματοδοτήσει το πέρασμα από το "Futur Anterieure" στο περιοδικό "Multitudes". Το κείμενο "Cyberpunk, la contre-culture des années 90 ?" το μετάφρασα από τα γαλλικά από την ιστοσελίδα multitudes.samizdat.net.

-->

Διαβάστε όλο το άρθρο σε pdf

Σελίδα 1 από 1

ενότητες

τελευταίες μεταφράσεις

προς μετάφραση

Τα κείμενα με το προς μετάφραση είναι σε διαδικασία μετάφρασης