Κάλεσμα

Life in Limbo?

Περίληψη

We are trapped in a state of limbo, neither one thing nor the other. For more than two years, the world has been wracked by a series of interrelated crises, and they show no sign of being resolved anytime soon. The unshakable certainties of neoliberalism, which held us fast for so long, have collapsed. Yet we seem unable to move on. Anger and protest have erupted around different aspects of the crises, but no common or consistent reaction has seemed able to cohere. A general sense of frustration marks the attempts to break free from the morass of a failing world.

-->

Διαβάστε όλο το άρθρο σε pdf

Σελίδα 1 από 1

ενότητες

τελευταίες μεταφράσεις

προς μετάφραση

Τα κείμενα με το προς μετάφραση είναι σε διαδικασία μετάφρασης